Cerkiew w Jaworkach

Cerkiew w Jaworkach

U stóp Jezusa płaczą
zmartwione Niewiasty
tyle naraz tragedii
tu Ukrzyżowanie
a naszych wypędzili
dokąd dokąd poszli
zostały tylko one
i Apostołowie
kilku proroków jeszcze
paru Patriarchów
niedojedzona jakby
Ostatnia Wieczerza
ponad wszystkimi w Glorii
tkwi Chrystus Pankrator

U stóp Jezusa płaczą
zmartwione Niewiasty
bo niby cerkiew pełna
a ludzie nieznani
bo niby nabożeństwo
ale inne pieśni
inne słowa milczenie
oddychanie smutkiem
i nic tu nie pomaga
złotość w Carskich Wrotach
Mikołaj Cudotwórca
i Jan Chrzciciel święty
wielobarwne sklepienie
złoty Ikonostas
nikt nie przywróci ludzi
którzy stąd odeszli

Odeszli stąd na zawsze
Święci pozostali
piękni barwni i złoci
tkwią w Ikonostasie
odeszli stąd na zawsze
cierpienie zabrali
u stóp Świętych złożyli
całą swą nadzieję

Pozostawili wszystko
piękno Małych Pienin
Białą Wodę i zieleń
soczystą wiosenną
pozostawili wszystko
trwogę i nadzieję
pozostawili przeszłość
przyszłość i obecność…