Dobrze czasem

Dobrze czasem stanąć na Tatr szczycie
odbić Duszę swą w Nieba błękicie
i odnaleźć dawne młode życie
i rozpłynąć się w niemym zachwycie

Dobrze czasem stanąć na Tatr szczycie
gdy wierzchołki gór w promieniach skrzą się
i nasycić pięknem zmysły wszystkie
z codziennym się rozstać niepokojem

Dobrze czasem stanąć na Tatr szczycie
w stronę Boga zwrócić swe oblicze
poczuć wokół siebie Boską przestrzeń
poczuć szczęściem wypełnioną ciszę