Dziwne

Najpierw tęsknota
za tym czego nie ma
później żal za tym
co się kiedyś miało
taki jest życia
bardzo prosty schemat
nigdy za dużo
i zawsze za mało

Taki jest życia
bardzo prosty schemat
żadnych frasunków
żalów i cierpienia
życie to przecież
nie żaden poemat
życie to balans
na granicy cienia

Najpierw tęsknota
za nieosiągalnym
lecz gdy marzenie
już faktem się staje
gdy święto nagle
szarość dnia wypełnia
gdy się do syta
w głowę wtłoczy bajek

Taki jest życia
bardzo prosty schemat
nadzieja walka
o świetlaną przyszłość
I w końcu w prozę
zmienia się poemat
w końcu zostaje
już tylko codzienność…