Jeśli

Jeśli droga antylopy
Będzie zawsze równoległa
do drogi polującej lwicy
antylopa pożyje długo –
może i więcej
niż piętnaście lat