Moje życie

Moje życie było przez długi czas
jednym wielkim dążeniem do Ideału

Teraz już jest niestety
jedną wielką ucieczką
od tego dążenia