Rachunek sumienia II

To nie jest chyba tak
że za brak modlitwy
można zostać ukaranym

Można się raczej
rozminąć z nagrodą