Trochę się dziwię …

Trochę się dziwię
i z myślami wadzę,
dlaczego człowiek
tak walczy o władzę?
To przekonuje,
to wygraża pięścią –
a władza chodzi
pod rękę
ze śmiercią !