Tyle 1

Tyle się znaczy,
ile się za to znaczenie
zapłaci