Wiara

Boże
Gdzie Jesteś
Wśród magicznych znaków
jawisz się jedną
Wielką Niewiadomą
Znikasz i zjawiasz
się w otchłani wieków
za wyobraźnią
mocno zaciemnioną

Boże
Gdzie Jesteś
Boże bądź i wspieraj
I chroń mnie Boże
od zła wszelakiego
Boże nie pozwól
by pycha nieszczera
by zło z chciwością
w mej Duszy utkwiło

Boże
Tu Jesteś
Nieraz wiem i czuję
Tobie stukrotny
zawdzięczam ratunek
Tobie zawdzięczam
to że ciągle żyję
wiem że Trwasz we mnie
gdy ja w Ciebie wierzę