Życie zmieszczone w jednym zdaniu – oznajmującym

Czas okrutnik
bez wstydu cienia
śliczną młodość
w nikomu niepotrzebną starość
zamienia.