Lekki prześwit wieczności

Przez wąwóz Szopczański
droga kamienista
korytarz skalisty
każda skała święta

Każda skała święta
każda skała w bieli
pewnie to kawałki
są skrzydeł anielich

W wąwozie Szopczańskim
smakowanie piękna
w krajobrazie rajskim
gdzieś z początków świata

Bo w Pieninach piękno
pieni się obficie
prześwituje wieczność
przez codzienne życie